Unix skalkommandon

Operativsystemet Unix skapades redan i början på 1970-talet. För kommunikation med Unix användes ett så kallat skalprogram ("shell") via textterminaler. Microsofts motsvarighet är dess DOS-system som finns kvar som kommandoprompten i Microsoft Windows. Skalprogrammet, som numera vanligen är "bash" (Bourne Again Shell), kan man köra via virtuella terminalemulatorer på Linux-systemen. Numera finns det grafiska skrivbordsmiljöer som Gnome och KDE i Unixsystemen (Linux är en Unix-klon). Men många tycker att det är effektivare att jobba med skalkommandon. Nedan är en lathund över vanliga Unix skalkommandon.

OBS att denna lathund över Unix skalkommandon mest ger tips om vad själva kommandot (eller programmet) heter. För att få reda på olika flaggor och argument med mera till kommandot så kan man läsa den så kallade "man"-filen. Gör "man kommandonamn" där "kommandonamn" byts mot önskat kommando. Exempel: "man ps".

Index

Programmering

cc prog.c Kompilera programmet prog.c med  GNU C-kompilatorn.
dbx Avlusningsprogram (debugger) på källkodsnivå.
gdb program Avlusningsprogram från GNU.
make program Kompilera och bygg program enligt regler.
pc program.p Kompilera källkodsfilen program.p med Pascal-kompilatorn.
perl program.pl Interpretera källkodsfilen program.pl med Perl-interpretatorn.

Informationssökning, planering, andra användare

apropos ord Sök efter manualsida med nyckelordet ord.
date Skriv ut aktuellt datum och tid.
locate fil Leta efter systemfiler med namet "fil"
man ämne Visa manualsida för ämne ämne.
pine Läs och skriv elektroniska brev (e-post).
tin Läs och skriv Usenet News.
who Skriv ut vilka som är inloggade

Kommandon, processer

bash Starta ett Bourne Again-shell.
bg Lägg en stoppad process i bakgrunden.
cd Ändra aktuell katalog.
clear Rensa terminalfönstret.
csh Starta ett C-shell.
echo arg Skriv ut arg, exempelvis echo $PATH.
exit Avsluta ett shell.
export variabel Deklarerar variabel som omgivningsvariabel.
fg Lägg en stoppad process i förgrunden.
jobs Lista egna aktiva jobb.
kill PID Avsluta process PID (process identifier), se ps nedan.
kpasswd Ändra loginlösenord.
passwd Används inte. Se kpasswd ovan.
program Exekvera program.
program & Exekvera program i bakgrunden eller i fönstermiljö.
ps Lista processer och deras PIDar (process identifiers), se kill ovan.
ps -aux Lista alla processer
pwd Skriv vad som är aktuell katalog (se cd ovan).
script filnamn Logga terminaldialogen i filen filnamn, avsluta med exit.
ssh Säker virtuell terminalförbindelse
stty Avläs eller sätt terminalparametrar.
telnet Virtuell terminalförbindelse mot annan dator.
time kommando Tar tid på kommandot kommando.

Text och data i filer och pipes

cat fil1 fil2 Skriv ut fil1 och fil2 som om de var en enda fil.
cmp Jämför innehållet i två filer.
comm Jämför rader i två sorterade filer.
cut Väljer ut kolumner ur varje rad i en fil.
diff Jämför innehållet i två filer.
emacs Starta texteditorn GNU Emacs.
grep text filnamn Sök efter strängen text i filen filnamn.
head filnamn Skriv ut början av filen filnamn.
less Textläsningsfilter som tillåter tillbakarullning av inmatningen.
more filnamn Skriv ut filen filnamn med stopp vid varje skärmsida.
paste Lägger samman rader ur olika filer.
sort Sortera fil eller samsortera filer.
tail filnamn Skriv ut slutet av filen filnamn.
tee Filter som skickar sin utmatning både till en fil och till skärmen.
tr Översätt (byt ut) tecken.
uniq filnamn Rapportera lika rader i filen filnamn.
wc filnamn Räkna tecken, rader och ord i filen filnamn.
zcat Som cat fast för filer komprimerade med compress.
zmore Som more fast för filer komprimerade med compress.

Filhantering

chmod Ändra åtkomstkod för fil(er).
compress Komprimerar filer (se även uncompress).
cp ofil nfil Kopiera ofil till nfil.
cp fil katalog Kopiera filen fil till katalogen katalog.
df Visar skivminnesutnyttjande.
du Visa antal block i aktuell katalog och dess underkataloger.
find Söker efter filer genom att rekursivt gå igenom filkatalogen.
file filnamn Undersök heuristiskt vilken typ filen filnamn har.
ftp address Flyttar filen mellan lokal dator och datorn med address address.
ln Skapar ett filnamn som egentligen är en länk till en annan fil.
ls Lista namnen på filerna i den aktuella katalogen.
ls -l Detaljerad listning av filerna i filkatalogen.
mkdir katalog Skapa underkatalogen katalog.
mv ofil nfil Byt namn på fil från ofil till nfil.
mv fil katalog Flytta filen fil till katalogen katalog.
rm filnamn Ta bort filen filnamn.
rmdir katalog Ta bort katalogen katalog.
tar Hanterar arkiv av kataloger och filer.
uncompress Packar upp komprimerade filer (se även compress).
Skrivarhantering
lpp filnamn Konverterar text till PostScript och skriver ut på skrivaren.
lpr -Pskrivare fil Skriv ut PostScript-filen fil på skrivare skrivare.
lpq -Pskrivare Visa utskriftskön på skrivare skrivare.
lprm -Pskrivare n Avbryt utskrift med jobbnummer n på skrivare skrivare.