Filändelser
.$$$ Temporär fil.
.000 Komprimerad datafil skapad av programmet doublespace.
.001 Fax-fil. (Används av flera olika faxprogram).
.1st Används ofta i textfiler av typen "läs mig", ex. Readme.1st
.386 Systemfil som används av Windows. Brukar vara en drivrutin till program
.abk Automatisk backupfil för CorelDraw.
.ad Fil till skärmsläckaren After Dark.
.afc Ljudfil som är applestandard.
.aif Ljudfil, se föregående.
.aiff se aif.
.aifc se aif.
.ai Fil till programmet Adobe Illustrator
.ani Kan göra så att muspekaren blir animerad. Förutsatt att pluspaketet till windows 95 finns installerat.
.arc Komprimerad fil. Packad med ARC eller PKPac
.art Grafikbild. Öppnas med IE.
.arj Komprimerad fil som är packad med programmet ARJ. Oftast dos-filer.
.asc Textfil innehållande ASCII-tecken.
.asp Active server dokument. Öppnas med FP-Editor.
.atm Data från typsnittstillägget Adobe Type Manager.
.au Ljudfil. Kommer från operativsystemet UNIX.
.avi Videofil. Räcker oftast att dubbelklicka på den för att spela upp.
.awd Fax-dokumenthanterare. Öppnas med Wangimg.
.bak Backupfil. Säkerhetskopierade filer har oftast den beteckngen.
.bas Fil gjord i programmeringsspråket Basic. (QBasic)
.bat Dos-fil som innehåller olika kommandon. ex. startfilen autoexec.bat
.bfc Portföljfil som synkroniserar samma dokument på två olika ställen i en dator eller mellan flera olika datorer. (Windows 95)
.bin Systemfil. Brukar vara en drivrutin som startas vid uppstart av datorn.
.bmp Bitmappfil. En grafikfil som är vanlig i Windows.
.cab Komprimerad installationsfil som används av Windows 95
.cal Kalenderfil
.cda Ljudfil på en audio-cd. Öppnas med CD-Player.
.cdr CorelDraw bild. (grafikfil)
.cfg Konfigurationsfil med inställningar sparade för ett specifikt program.
.cgi Ett körbart script. Används ofta på avancerade hemsidor.
.cgm Grafikfil.
.cir se dsl.
.clp Klippbordsfil.
.cmd Logg-manuskriptfiler till trumpet winsock.
.com En körbar fil som huvudsakligen används i DOS.
.cpe Försättsbladet till faxprogrammet i Windows 95.
.cpd se cpe.
.cpl Kontrollpanelfil.
.cps PC-Tools-fil.
.crd Kortfil till kartoteket.
.crt Certifikat för internet.
.csv Textfil.
.cur Muspekare i Windows
.cwk Claris Works fil.
.dat Databasfil. Skapas av flera olika program.
.db Nyckelfil eller databasfil. Oftast krypterad.
.dbf Databasfil som används av bl.a Acces och Excel.
.dcx Bilddokument. Öppnas med Wangimg.
.dhtml Dynamisk html. (se htm)
.dic Textfil.
.diz Textfil med information om programmet.
.dll Systemfil i Windows som innehåller olika kommandon och som anropas av olika program. (Dynamic Link Library).
.doc Textfil. Används uteslutande av MS-Word.
.dot Dokumentmall skapad i MS-Word.
.drv Drivrutinsfil. (tex till bildskärm, skrivare, ljudkort etc.)
.ds Twain-drivrutin. Används ofta till bildläsare.
.dsl MicroSim text editor Document.
.dun Fjärransluter exporterad fil 
.efx Email Effects fil
.eli Encarta 95 Article listfil.
.eml Internet e-postmeddelande.
.eps Grafikfil för objektorienterad grafik.
.err Händelsefil vid mjukvaru- eller hårdvarufel.
.exe Körbar fil. Alla program i Windows och Dos har denna ändelse.
.faq Textfil innehållande hjälptext.
.fax Faxfil med rastergrafik.
.flc Datoranimerad grafik.
.fli Datoranimerad grafik.
.fon Typsnittsfil. Information om ett visst typsnitt.
.fot se flc
.frm Registrering- eller orderblankett till ett sharewareprogram.
.gif Bildformat. Används ofta på intenet.
.gra MS-Graph5.0
.grp Programgrupp i Windows.
.gz Komprimerad fil skapad i operativsystemet UNIX.
.hlp Hjälpfil för olika program.
.ht Fil till programmet HyperTerminal.
.htm Filformat för hemsidor på intenet. (Tex denna hemsidan).
.html se htm.
.icl Ikonfil.
.ico Ikonfiler. (små bilder som kan användas på skrivbordet).
.iff Grafikfil.
.img Grafikfil.
.inf Installationsinformation om en hårdvara eller ett program.
.ini Initieringsfil för ett program. (Inställningar för specifika program).
.ins Internet kommunikations rutiner.
.isp se ins.
.isu Innehåller information som behövs när ett program ska avinstalleras.
.jbf Fil skapad av Paint Shop Pro. Innehåller förhandsbilder.
.jif Grafikfil.
.jpg Komprimerad grafikfil. (24 bitars färgval).
.jpeg se jpg.
.jfif se jpg.
.lbm Grafikfil skapad av Deluxe Paint.
.lha Komprimerad fil. (ursprung från Amiga).
.lnk Länkfil i Windows 95.
.log Innehåller löpande data från ett program. Kan även förekomma vid installationer av program.
.lzh Komprimerad fil skapad av programet LHA.
.m MATLAB-fil. (beräkningsprogram som bygger på matrisberäkningar).
.mac Fil innehållande ett macro.
.mcc Genväg till The Microsoft Network.. Öppnas med Ccdialer
.mdb Databasfil till Access.
.mid Ljudfil (MIDI-format).
.mli Encarta 95 Media Listfil.
.mod Musikfil som är uppbyggd av inspelande instrument eller samplingar.
.mov Videoklipp. Spelas upp i programmet Quicktime.
.mp2 Ljudfil i formatet MPEG 2.
.mp3 Ljudfil i formatet MPEG 3.
.mpeg Rörliga bilder i MPEG-format.
Läses med MpegPlay.
.mpg Videoklipp.
.msg Microsoft mail brev. Öppnas med Exchng32.
.msp Grafikfil. Skapad av MS-Paint.
.nsc Netscape Conference Call fil. Öppnas med nsconf32.
.obd Microsoft Office binder. Öppnas med Binder.
.ocx OLE-objekt som ger ett program en specifik funktion.
.opx Microsoft Organisationsschema
.old se bak.
.out se dsl.
.par Windows swap-fil.
.pbk MSN telefonlista.
.pcd Grafikfil som används av Kodak photo CD.
.pct Grafikfil som kommer från Macintosh.
.pcx Grafikfil. (Paintbrush)
.pdf Dokument skapad av Adobe Acrobat.
.pi se dsl.
.pic Grafikfil.
.pif Innehåller information av ett program. Används av Windows.
.pl Program skrivet i script-språket perl.
.png Portable Network Graphics. Ett nytt grafikformat för WWW
.ppt MS Powerpoint presentationsfil.
.prd Drivrutin till skrivare.
.ps Postscriptfil. (Textfil).
.psd Grafikfil som skapas av Adobe Photoshop.
.psp Paint Shop Pro bild
.pwd Lösenordsfil i windows 95.
.qic Filuppsättning för säkerhetskopiering.Öppnas med Backup.
.qt Rörlig film. Spelas upp i QuickTime.
.qtw Drivrutinsfil som används av QuickTime.
.ra Ljudfil skapad av RealAudio.
.ram Temporär fil skapad av RealAudio
.rar Komprimerad fil, öppnas med t.ex. winRAR
.raw Datafil. (oftast grafikfil).
.rec Fil innehållande ett inspelat macro.
.reg Registreringsfil. Används av Windows.
.rle Innehåller startbilden till Windows 3.11
.rtf Textfil som kan läsas av olika plattformar. (tex Mac och PC)
.scd MS-Schedule7.0.
.sch se scd.
.scp Nätverksscript för fjärranslutning. Öppnas med Anteckningar.
.scr Skärmsläckarfil.
.set Filuppsättning för Microsoft Backup. Öppnas med Backup.
.sfx Komprimerad fil. Självuppackande.
.shs Systemfil till windows.
.snd Ljudfil, se .au.
.swp Virtuell minnesfil i Windows.
.sys Systemfil. Innehåller drivrutiner för mjuk-
eller hårdvara.
.tar Komprimerad fil skapad av UNIX.
.tga Grafikfil.
.theme Temafil som används av pluspaketet till Windows 95.
.thn Grafic Workshopfil.
.tif Grafikfil. Format som man ofta sparar en inscannad bild i.
.tiff se tif.
.tmp Temporär fil. Ska förvinna när programmet stängs.
.ttf Typsnittsfil. (TrueType).
.txt Vanligaste textfilformatet.
.uin ICQ registrerings fil.
.url Innehåller en sökväg till en hemsida.
.uu Komprimerad fil.
.uue Komprimerad filarkiv.
.vbx Tillägg till visual basic. se .ocx.
.vga Drivrutin till bildskärm.
.voc Ljudfil
.vxd Virtuell drivrutin som startas av Windows.
.wav Ljudfil i Windows wave-format.
.wdb Databas skapad av MS-Works.
.wmf Grafikfil.
.wp5 Textfil skapad av WordPefekt 5.x
.wps Textdokument till MS-Works.
.wri Textfil skapad av Windows Write.
.xbm Bild i X-windows bitmap-format.
.xlk MS-Excel säkerhetskopia.
.xlm MS-Excel 4.0 macro.
.xls MS-Excel fil.
.xlt MS-Excel mapp.
.zip Komprimerad fil. Öppnas med Winzip.

MACINTOSH
.bin MacBinary II - all information från de olika grenarna en binär en macintoshfil samlad i en enda binär "dataström", lämplig för lagring på ett datasystem med ett konventionellt filformat. Avkodas med programmen MacBinary II+, StuffIt Expander eller Fetch
.cpt fil packad med programmet Compact Pro.
.dd fil packad med programmet Disk Doubler.
.hqx fil kodad med programmet BinHex. Många filpackare kan läsa detta format direkt.
.pit fil packad med programmet PackIt.
.sea självuppackande arkiv.
.sit fil packad med programmet StuffIt.
UNIX
.arc archive
.bin binärfil. Oftast program.
.gz fil packad med programmet gnuzip. Packas upp med gunzip.
.shar shell archive
.tar tape archive. Arkiverat med programmet tar. Packas upp med tar.
.Z fil packad med programmet compress
< Till huvudsidan