Svenska kungar sedan år 0...
Berig Utvandrade från
Götenas land strax f.Kr.f
Agne Omkring 400
Alrek och Erik Förra häften av 400-talet
Alf och Yngve Mitten av 400-talet
Jorund Efter mitten av 400-talet
Aun Senare hälften av 400-talet ev. omkr. 500
Egil Början av 500-talet, kanske redan fr.o.m. slutet av 400-talet
Ottar Förra hälften av 500-talet
Ale Förra hälften av 500-talet
Adils Fr.omkr. 530 eller 530-talet till omkr. 575
Östen Slutet av 500-talet
Yngvar Slutet av 500-talet och tiden omkr. 600
Bröt-anund Förra hälften av 600-talet
Ingjald Illråde Mitten av 600-talet
Ivar Vidfamne Senare hälften av 600-talet
Harald Hindetand Fr.slutet av 600-talet till framemot eller omkring 750
Ring Fr.senast mitten av 700-talet till omkr. 775
Björn Slutet av 700-talet och ev. omkr. 800
Erik Omkr.800 el. i början av 800-talet
Anund Före 829 och omkr. 845
Björn Omkr.829 och ännu omkr.845
Olov Åtminstonde på 850-talet
Erik Senare hälften av 800-talet
Björn Omkr.900
Ring med sönerna Erik och Emund Omkr.935
Emund Åtminstone efter 960
Erik Segersäll Senare hälften av 900-talet
Olov Skötkonung 995-1021 el. 1022
Anund Jakob Fr.1021 el.1022-omkr.1050
Emund Gamle Fr.omkr. 1050-omkr. 1060
Stenkil Fr. omkr.1060-omkr.1066
Hallsten Någon tid efter omkr.1066 och omkr. 1080
Inge d.ä. Omkr.1080 och fr.1087 (troligen) till tidigast omkr.1110
Blot-Sven Sannolikt 1084-1087
Filip Fr.tidigast omkr.1110 1118
Inge d.y. Fr.tidigast omkr. 1110-början av 1120-talet
Ragnvald Omkr.1125
Sverker d.ä. Omkr.1130-1156(?)
Erik den Helige 1157(?) 1159(?)
Magnus Henriksson 1159(?)-1161
Karl Sverkersson 1161(?)-1167
Knut Eriksson 1167-1196
Sverker Karlsson 1196-1207?
Erik Knutsson 1207?-1216
Johan Sverkersson 1216-1222
Erik Eriksson 1222-29, 1234-50
Knut Långe 1229-1234
Valdemar Birgersson 1250-1275
Magnus Ladulås 1275-1290
Birger Magnusson 1290-1318
Magnus Eriksson 1319 (1332)-1364
Erik Magnusson 1357-1359
Håkan Magnusson 1362-1364
Albert av Mecklenburg 1364-1389
Margareta 1389-1412
Erik av Pommern 1397 (1412)-1436
Kristofer av Bayern 1441-1448
Karl Knutsson 1448-57, 1464-65, 1467-70
Kristiern I 1457-1464
Johan (Hans) II 1497-1501
Kristiern II 1520-1521
Gustav Vasa 1523-1560
Erik XIV 1560-1568
Johan III 1568-1592
Sigismund 1592-1599
Karl IX 1599-1611
Gustav II Adolf 1611-1632
Kristina 1632-1654
Karl X Gustav 1654-1660
Karl XI 1660-1697
Karl XII 1697-1718
Ulrika Eleonora d.y. 1718-1720
Fredrik I 1720-1751
Adolf Fredrik 1751-1771
Gustav III 1771-1792
Gustav IV Adolf 1792-1809
Karl XIII 1809-1818
Karl XIV Johan 1818-1844
Oscar I 1844-1859
Karl XV 1859-1872
Oscar II 1872-1907
Gustaf V 1907-1950
Gustaf VI Adolf 1950-1973
Karl XVI 1973-ff
< Till huvudsidan