Främmande tungomål i studentmiljö
Ingi Jonasson
Ingi Jonasson lärare och centralfigur för studenter från Island

När man går omkring på Högskolan i Skövde eller slår sig ner i någon av dagrummen så brukar man ofta höra ett sorl av främmande tungomål. Sannolikheten att man hör Isländska eller Tyska modersmålet är stor.

Island
I början på 90-talet kom Ingi Jonasson från Island för att studera systemvetenskap (data)på institutionen för datavetenskap. Våren 1993 fick han en förfrågan av av institutionens prefekt, Stig Emanuelsson, om han kunde åka till Island och "värva" studenter. Med åka menade han nästa vecka, Ingi fick göra en rivstart och for på sin första informationsresa till Island. Bakgrunden var att datainstitutionen ville bredda sin bas för rekrytering av studenter. Till höstterminen samma år kom det 9 elever.

Fortsättning följde
Sedan dess har han åkt på värvningsresa varje vår, totalt sex gånger. Man har tryckt upp brochyrer mm på Isländska för att ännu bättre kunna sprida budskapet om att studera i Skövde.
Dessa informationsinsatser och det faktum att Island är ett litet samhälle har medfört att Skövde och högskolan är väl känd i den Isländska skolvärlden. De studenter som kommit har varit till stor glädje och har höjt kompetensen på institutionen.

Islands fana

Islänningar i förskingringen
Totalt finns det idag ett 30-tal elever på högskolan. Men gruppen Islänningar i Skövde är mycket större då en del av studenterna tagit med sig sina familjer. Dessutom arbetar det Isländsk personal på Kärnsjukhuset. Vilket medfört att det finns en lokal Isländsk förening.

Vidgat samarbete
Om att värva studenter och att ha utbyte och samarbete mellan högskolor inte i sig är något ovanligt. Utbytet med Island har varit på informellt bas. Men förändringar är på väg. Högskolan i Skövde ligger i startgroparna till att etablera ett formellt samarbete med Universitetet i Reykjavik. Det Isländska inslaget i och utanför Högskolan i Skövde kommer knappast att minska.

Österikecentrum

Österrikes rikssymbol och fana

Bakgrunden till att etablera ett center för Österrikstudier går att finna i det samarbete med lärarutbyte som startade på 70-talet mellan Skaraborg och Österike. I slutet av 80-talet visade högskolan i Skövde liksom Utbildningsministeriet i Wien ett stort intresse att etablera ett center och ett mera formellt utbyte länderna emmelan i språk, kultur, forskning och musik. Österrikecentrum är ett informationscenter för österrikerelaterade frågor i Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige.

Språk
Resultatet blev att sedan hösten 1990 finns på Högskolan i Skövde ett Centrum för Österrikestudier - ett samarbete mellan utbildnings-, vetenskaps- och utrikesministerierna i Wien.
Varje år fortbildar man 700-800 personer, främst lärare, i kortare eller längre kurser i tyska. Utbildningen sker förutom lokalt även vid olika institutioner runt i Norden därtill en betydande del i Tysktalande miljöer främst i Österrike.

Ausblicke
Österrikecentrum ger varje år ut 2 nummer av tidskriften Ausblicke vilken har en upplaga på 4000 exemplar.

Kultur
I centrums evenemang ingår kulturprogram av hög klass. Tillsammans med den österrikiska ambassaden i Stockholm har centrum presenterat många kända österrikiska författare, musiker, sångare och konstnärer i de nordiska länderna. Som exempel turnerade under sep-98 ett 20-tal musikelever från Österrike med elever från Musik i Väst. De gav konserer runt i Västsverige.

Bibliotek
Centrums samling av österrikisk litteratur är unik i Norden. Här finns ca 2800 böcker från många ämnesområden. Böcker kan beställas från biblioteket genom fjärrlån. Dessutom ett fonotek.

Forskning
Centrum bedriver forsknings projekt. Två projekt som man kan nämna är om August Strindberg och Historiska relationer Österrike - Sverige. Ett projekt om att utveckla relationerna samt jämföra länderna historia och utveckling. ¨¨¨

Vid tangentbordet, Claes Andersson

< Till huvudsidan