Skövde från spjutspetsar till spetskunskap
Högskolan i Skövde - kretivt och expanderande kunskapcentrum
Högskolan i Skövde sjudande kreativitet

I gamla T2:s Kaserner (Trängtrupperna) sjuder det utav en sällan skådad aktivitet. Det är Högskolan i Skövde som sedan 15 år tillbaka huserar i de gamla om än renoverade kasernerna.

Högskolan i Skövde är en modern och starkt profilerad högskola inriktad på främst naturvetenskap, teknik och humanvetenskap.
Efter riksdagsbeslut etablerades Högskolan i Skövde den 1 juli 1977. Verksamheten det första året motsvarade 300 helårsplatser. 1983 hade det vuxit till 600 platser.

Snabb expantion
En snabb tillväxt kom under slutet av 80-talet. Och tillväxten sker fortfarande 1999 beräknas skolan ha 4000 studenter. Inte minst märks tillväxten på den febrila byggverksamheten inne på området. Det nya M-huset med föreläsningssalar, kontor mm (ca 3.500m2) hinner inte invigas 9 okt före det att första stenen muras 22 sep i kommande N-huset (15.000m2). Byggarbetsplats Skaraborgs största och kommer att härbärgera Vårdhögskolan i Väst och därmed ytterligare närmare 1000 elever.
Symboliska första stenarna till nya vårdhögskolan
De första symboliska tegelstenarna till blivande N-huset och Vårdhögskolan

XXXXXXXXXXXX

Datainstututionen
defaultkamera191.gif
Stig Emanuelsson prefekt för datainstututionen

Profil

5 Professorer

Näringslivet

Samarbete
¨¨¨

<img src=

Högskolan i Skövde
3000 studerande 98/99
4000 läsåret 99/00
250 anställda

Instututioner
Det finns 8 institutioner, som tar hand om Högskolans 30 program och 300 kurser. Ansvaret är fördelat på:

Vid tangentbordet, Claes Andersson

< Till huvudsidan