Nollvisionen, att synas och informera
Projektansvariga
Mari-Ann Hesselroth och Filip Joelsson nollvisionen i Bengtsfors kommun.

Sedan början av detta år pågår en riksomfattande trafiksäkerhetskampanj, SEKO och Transport för nollvisionen. Ansvariga för kampanjen i Bengtsfors kommun är Mari-Ann Hesselroth och Fhilip Joelsson.

Varje år dödas ca: 570 personer, ca: 4000 skadas allvarligt, samhällets kostnader uppgår till minst 20 miljarder kronor. Det är den dystra verkligheten.

Efter att siffrorna över döda och skadade i trafiken minskat i flera decenier så började kurvan för några år sedan att vända åt fel håll, detta är inte acceptabelt.

Nytt sätt att tänka
Det behövdes ett nytt sätt att tänka när det gällde trafiksäkerhet. Ett sätt som involverar och engagerar alla människor. Olyckor går aldrig att undvika, men man kan lindra följderna. Huvudregeln är att du som trafikant gör vad du kan - till exempel bär cykelhjälm, använder bilbältet, håller hastighetsgränserna och i övrigt följer trafikreglerna. Det gäller att få ned antalet döda och svårt skadade.

Lokala planet
Kontor finns i Billingsfors för Bengtsfors kommun. I dagsläget är det bara Mari-Ann och Fhilip som arbetar med nollvisionen. Men de skall bli fler, meningen är 4-5 visionärer per kommun. Informationsmatrial, västar, nollvisionsbil, skyltar mm finansieras från central håll med sponsorer som SEKO, Transport, Vägverket, NTF, SAAB mfl. Men det krävs även stöd lokalt "Bengtsfors kommun och företagen har varit fantastiska att stödja oss" Målet är att nå alla kommuninnevånare med vad nollvisionen arbetar för. Det gäller att komma ut med sin information och att synas. De skall synas och informera i miljöer där trafikanter vistas. Hittills har vi synts i samband med olika marknader och arrangemang. Inte minst vid Bengtsfors Festivalen

Älg-krock-bil
Rekonstruktion efter olycka i Värmland
där man visade upp en rekonstruktion av en viltolycka, denna rönte mycket stort intresse från festivalbesökarna.

Man har varit ute och arrangerat bla. tipspromenader i samarbete med olika föreningar "Detta vill vi utöka, intresserade föreningar får mer än gärna ta kontakt med oss om olika aktiviteter, säger Mari-Ann". Nollvisionen har även besökt några av kommunens skolor.

Över kommungränserna
På traditionellt Dalsländskt vis så finns det ett flitigt samarbete mellan kontoren. "Vi har varit och hjälpt kollegorna i samband med vårmarknaden i Ed och Färgelanda-dagarna, säger Mari-Ann. Vi har även varit längre bort inflikar Fhilip. I samband med Cykel SM i Vårgårda användes nollvisionsbilar som följefordon.Även i samband med gala i Borås för fotbollspelaren Moses Nsubuga som blivit handikappad i en trafikolycka var drygt hundratal visionärer på plats samtidigt".

Farten dödar och skadar
Sommarens kampanj är hastighet och vikten av att följa rekomenderad hastighetsbegränsning.

fallkurva
Med lånad utrustning har man kontrollerat hastigheten vid fyra platser i kommunen. Resultatet blev varierat Floraleden i Bengtsfors och rastplatsen vid Klofstjärn höll bilisterna hastigheten någorlunda. Vid Axel P. i Bengtsfors och Brohögen var resultatet desto sämre. Totalt höll 75% för hög hastighet.

Bilbälten
Vårens tema var bilbältesanvändning. Totalt har man räknat användningen i mer än 4000 fordon. Om alla använde bälte skulle man kunna sänka antalet dödade i trafiken med 100 personer, ändå är användningen dålig speciellt i tätort.
"När vi har mätt i tätorterna har användningen av bilbälte varit så dålig som 50%. Detta är oroande då flertalet av alla trafikolyckor sker i tätorter, säger Mari-Ann". Landsvägstrafikanterna är desto bättre på att använda bilbälte.

Cykelhjälmar
Utav de små barnen använder närmare 90% cykelhjälm, skolorna t.o.m kräver att de skall ha hjälm på sig när de cyklar till skolan. Problemet med dålig hjälmanvändning ökar med bärarens ålder. Bland vuxna är de ett fåtal procent.

Förbrukad cykelhjälm
Cykelhjälm som gjort nytta. Användaren klarade sig utan skador. Det är viktigt att kassera hjälmar som gått sönder vid olyckor.
Ändå är huvudet det viktigaste vi har och bör vara mest rädd om. "Vi har varit ute och informerat om användandet av cykelhjälm i samband med tipspromenader. Priserna har varit cykelhjälmar som företag och kommunen har sponsrat oss med. När det gällde de små barnen så lottades hjälmarna ut, säger Fhilip". Arbetet med att använda hjälm är alltid lika aktuellt, man kommer att arbeta vidare med temat under hösten.

Andra teman under hösten blir transportkvalité, synbarhet och säkra bilar. Nollvisionen kommer säkert att synas ute i trafiken. ¨ ¨ ¨

Vid tangentbordet, Claes Andersson

< Till huvudsidan