Röster på Skansen

"Riiiiing, klååååååcka, riiiiing..."
Den har ringt, mest varje nyårsnatt från Skansen, sedan premiären med Anders de Whals debut 1895, då en 17-årig teterelev med redan "malmklingande stämma". De Wahl stod på Renberget nästan oabrutet till och med 1945. Bara ett par år hade han vikarie, som 1939. Från 1928 direksändes diktläsningen av tolvslaget i radio.

1946 läste de Wahl från en radiostudio, och det gjorde han även 1955 - sen dog han 1956. Men 1947 ville Skansen ha en "gubbe i vargpäls", Det blev Rune Lindström. Han fick dock bara vara med ett år. 1948 togs sysslan över av Olof Widegren. Han fortsatte till och med 1955, och från 1953 på Sollidenscenen.

Anders de Wahls död tycks ha tystat nyårsklockorna, ända fram till 1977 då en ny Skansen-chef ville återuppliva traditionen. George Rydeberg fick axla den fallna vargpälsen, och TV sände för första gången. Efter hans död 1983 fick Jarl Kulle pröva röstresurserna. Och från 1997 alltså för första gången en kvinna - men en stålkvinna: Margaretha Krook efter hennes död 2001 läser numera Jan Malmsjö dikten.

 Till huvudsidan